ORGANISATIE
 
 

COMMISSIES

Wedstrijdzaken, Senioren Ben Hop
Marion van Ooijen
 
Jeugdzaken Ben Hop
  Marijke Goudswaard      (penningm.)
  Richard Maassen           (voorz.)
   Greet Mulder
   
Huisleague, Wedstrijdleiding Hans Trooster
& Ledenadm. Ben Hop
  Huib Groot-Obbink
   
Public Relations Bob Rossèl
  Hans Trooster
Remco Tuinman
  Arnold McLennan
   
Techniek ???
???
   
Kascontrole Ina Schuchard
Marijke Goudswaard
Ron Pots
   
Protest Hans Trooster
???
   
Speciale leden Joop van Rems erelid *
  Anneke Ernsting erelid
  Kees Koudijs erelid *
  Greet Mulder-Visser erelid tevens Lid in Orde O.N.
  Dirk Netjes Sr erelid *
  Marc van Hasselt lid van verdienste
  Jan Schagen lid van verdienste *
  Hans Trooster Lid in Orde Oranje Nassau
  Bob Rossèl Lid in Orde Oranje Nassau
  Ben Hop Lid in Orde Oranje Nassau
    * = posthuum
  Lid in de Orde van Oranje Nassau is toegekend op grond
  van het zich verdienstelijk maken t.b.v. de bowlingsport.